Få e-boken «Endret for alltid: Rapport om fjernarbeid»

Rapport om fjernarbeid Få e-boken

Denne e-boken inneholder data fra mellomstore bedrifter over hele verden med 300 til 500 ansatte. Den er obligatorisk lesning for: - beslutningstakere som er nysgjerrige på statusen for fjernarbeid på verdensbasis - ledere som ser etter forskning som kan støtte en overgang til en kombinasjon av fjernarbeid og arbeid på arbeidsplassenBy submitting this form, you agree to have your contact information passed along for the purpose of following up on your interests and in order receive communications regarding Microsoft products, services, and events. The data sent will be processed in Canada and provided to Microsoft who will assume responsibility for processing and Opt-out and Information Removal. For more information, please read our Terms of Use, Privacy, Opt-out & Information Removal below.