Een eenvoudigere overgang naar de cloud voor je bestaande SQL Server-data
Een eenvoudigere overgang naar de cloud voor je bestaande SQL Server-data

Download the free e-book Geef een aantal aanvullende gegevens op en verzend het formulier.
Microsoft kan mijn contactgegevens gebruiken om mij op de hoogte te houden van producten, diensten en aanbiedingen: per e-mail, telefoon, e-mail. Om uw toestemming in te trekken of uw contactvoorkeuren te beheren, bezoekt u Promotional Communications Manager. U vindt meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door Microsoft worden behandeld in de Microsoft Privacyverklaring. Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik de Microsoft Privacyverklaring heb gelezen en begrepen.

Neem het voortouw bij de modernisering van je bedrijf en help je team bij het tot een minimum beperken van de hinder, met een eenvoudigere databasemigratie vóór het einde van de ondersteuning voor SQL Server 2008 en 2008 R2 in juli 2019. Lees dit tactische handboek over het verplaatsen van je data op bestaande platformen van SQL Server naar de cloud en leer hoe Azure SQL Database Managed Instance kan helpen bij een eenvoudigere migratie zonder apps opnieuw te hoeven ontwerpen, alsmede de strategische stappen voor het optimaliseren van IT-operaties, het effectief beheren van de groei, en een verbeterde beveiliging, betere prestaties en analytics voor de transformatie van je bedrijf. Download het eBook en: • Leer wat je als eerste moet overwegen wanneer je gaat plannen voor het naderende einde van de ondersteuning voor SQL Server 2008 en 2008 R2; • Krijg een overzicht van de beschikbare tools en services, zoals Azure Data Migration Service, waarmee een betere schaalbaarheid mogelijk is, op de kosten kan worden bespaard en de migratie eenvoudiger wordt; • Vind de meest economische cloudbestemming voor je SQL Server-data en zet Azure SQL Database af tegen de wensen en behoeften van je bedrijf.